• Nordens vakreste Liverpool-butikk
 • Raske leveranser fra lageret vårt
 • Alltid 30 dagers åpent kjøp og gratis retur

Integritetspolicy

 1. Information om hantering av personuppgifter Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att ingå avtal i samband med köp eller lämnande av uppgifter för nyhetsbrev samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
 2. Ansvar för dina personuppgifter 377 Sport AB (”KopShop”/”vi”), 556684-1465, Uppköparvägen 5, 3 tr. 120 44 Årsta är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av oss.

  Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du klickar på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på vår webbsida) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

 3. Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt fullständiga namn, kön, ålder, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).
 4. Varför behandlar KopShop dina personuppgifter? När du har lämnat personuppgifter till oss på KopShop, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

  a)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:

  Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

  b)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna administrera ditt medlemskap hos KopShop och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt KopShop-medlemskap

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:

  Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i vår kundklubb) utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Mina sidor” och administrera dina medlemsförmåner.

  c)

  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna hantera kundtjänstärenden

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos oss. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

  d)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i vår kundklubbs medlemsvillkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

  e)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event.

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t.ex. bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

  f)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

  g)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

  h)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från oss och inte är registrerade som kunder.

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

  i)
  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

 5. Hur KopShop använder informationen om dig När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på KopShop, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t.ex. hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på KopShop att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment men också om tidlösa klassiker som du ännu inte har hittat. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda medlemsförmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig som medlem ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till andra kunder.

  Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick.

 6. När vi kan komma att dela dina uppgifter KopShop delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
 7. Lagring och lagringstid På KopShop behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på KopShop har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

  Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 7 år efter transaktionsdatum.

  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 7 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av liknande KopShop-produkter och tjänster, under en lagringstid av 3 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från KopShop.

 1. Säkerhet för dina personuppgifter På KopShop säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På KopShop hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.
 2. Dina rättigheter Vi på KopShop vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.

  KopShop vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till KopShop förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna KopShop korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected].

  Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

  Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 1. Klagomål och tillsynsmyndighet Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.
 2. Ändringar i Integritetspolicy Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
 3. Betalning och Klarna För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.
 4. Cookies Vi använder oss av cookies och retargeting för att optimera din köpupplevelse. Läs mer här.
 5. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På KopShop är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via [email protected]